Projekt konstgräsplan påbörjades under hösten 2015 för att sedan färdigställas inför sommarsäsongen 2016. Planen är en fullstor gräsplan som uppfyller internationella standarder, d.v.s. 68*105 m.

För bokningar kontakta info@ingaarena.fi eller tel. 040-540 4474 (OBS! Endast vardagar kl. 14-16).