Ingå Hallförening

Ingå Hall Förening r.f. grundades hösten 2009. De driftiga grundarnas målsättning var då att med hjälp av olika understöd och sponosorer på talkokrafter bygga en allaktivitetshall i Ingå. Sagt och gjort Ingå Aktia Arena invigdes i maj 2011. Därefter har föreningen fortsatt utveckla området kring Arenan. Hösten 2015 påbörjades byggandet av en lagerbyggnad och en konstgräsplan. Konstgräsplanen invigdes i maj 2016. I december 2020 öppnades en Padel plan i hallen.

Bli medlem!

Som medlem stöder du Ingå Arenans och konstgräsplanens fortsatta utveckling och verksamhet. Föreningens styrelse och arbetsgrupper upprätthåller och utvecklar området på helt frivillig basis och tar inte någon lön för sitt arbete. Medlemsavgifter, sponsoravtal och hallhyror är våra största enskilda inkomstkällor.

Medlemsavgiften fär 20 eur/medlem eller 50 eur/familj per år! Som familjemedlemmar definieras personer som bor i samma hushåll. Barnen kan vara familjemedlemmar fram till det år då de fyller 16 år. Vid betalning av medlemsavgift ska anges samtliga namn och vad gäller barnen även födelseår.

Medlemsavgiften kan betalas till: Ingå Hall Förening r.f. , Aktia FI04 4055 0010 6279 96, meddelande: Medlemsavgift, år, namn, adress och epost.